BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 april 2017 - 31 mars 2018

KORT OM ADDTECH

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2300 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.